Fashion is art, Designers are gods, Models are angels.

Tvorenie stránok pt.2

14. června 2012 v 17:37 | S. |  Škola
Takže pokračovanie. :)

Pod tou mojou stránkou so zväčšenou fotkou bola ešte fotka mojich obľúbených hokejistov (Branko Radivojevič, Dominik Graňák, Ján Laco, Libor Hudáček ♥).

Tak a teraz stránka Kitt. :)

<html>
<head>
<meta content="text/html; charset=ISO-8859-2"
http-equiv="content-type">
<title>ms</title>
</head>
<body style="background-color:#333;color:#000"
alink="#ee0000" link="#0000ee" vlink="#551a8b">
<table
style="text-align:left;margin-left:auto;margin-right:auto;background-color:#36f"
border="0" cellpadding="2" cellspacing="2">
<tbody>
<tr align="center">
<td colspan="2" rowspan="1"
style="background-color:#36f"><a
href="http://www.iihf.com/"><img
style="border:2px solid" alt=""
src="ms.jpg"></a><br>
</td>
</tr>
<tr>
<td><br>
</td>
<td><br>
</td>
</tr>
<tr>
<td
style="text-align:center"><a
href="finsko.html"><img
style="border:0 solid" alt=""
src="finsko.jpg" align="top"></a><br>
<br>
</td>
<td colspan="1" rowspan="2"
><span
></span><a
href="http://www.hokej.sk/?round=H"><big
style="background-color:#36f;color:red">Základná
skupina Helsinki:</big></a><br>
<ul>
<li>Kanada&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="kanada.jpg"><img
src="http://img.point.sk/images/flags/iso3/1/can.png"
class="textmiddle" alt="Kanada"
style="border:0 solid;background-color:transparent;color:#000"></a></li>
<li>USA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="usa.jpg"><img
src="http://img.point.sk/images/flags/iso3/1/usa.png"
class="textmiddle" alt="USA"
style="border:0 solid;background-color:transparent;color:#000"></a>
</li>
<li>Fínsko&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="finskotim.jpg"><img
src="http://img.point.sk/images/flags/iso3/1/fin.png"
class="textmiddle" alt="Fínsko"
style="border:0 solid;background-color:transparent;color:#000"></a><span
style="color:#000;background-color:#eef0f3;display:inline ! important;float:none"><br>
</span></li>
<li>Slovensko&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a
href="slovensko.jpg"><img
src="http://img.point.sk/images/flags/iso3/1/svk.png"
class="textmiddle" alt="Slovensko"
style="border:0 solid;background-color:transparent;color:#000"></a></li>
<li>Francúzsko&nbsp; <img
src="http://img.point.sk/images/flags/iso3/1/fra.png"
class="textmiddle" alt="Francúzsko"
style="border:0 none;background-color:transparent;color:#000"></li>
<li>Švajčiarsko&nbsp; <img
src="http://img.point.sk/images/flags/iso3/1/sui.png"
class="textmiddle" alt="Švajčiarsko"
style="border:0 none;background-color:transparent;color:#000"></li>
<li>Bielorusko&nbsp;&nbsp; <img
src="http://img.point.sk/images/flags/iso3/1/blr.png"
class="textmiddle" alt="Bielorusko"
style="border:0 none;background-color:transparent;color:#000"></li>
<li>Kazachstan&nbsp; <img
src="http://img.point.sk/images/flags/iso3/1/kaz.png"
class="textmiddle" alt="Kazachstan"
style="border:0 none;background-color:transparent;color:#000"></li>
</ul>
<br>
<a href="http://www.hokej.sk/?round=S"><big><span
style="color:red">Základná skupina Štokholm:</span></big></a><br>
<ul>
<li>Rusko&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="rusko.jpg"><img
style="border:0 solid;background-color:transparent;color:#000"
alt="Rusko" class="textmiddle"
src="http://img.point.sk/images/flags/iso3/1/rus.png"></a></li>
<li>Švédsko&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="svedsko.jpg"><img
src="http://img.point.sk/images/flags/iso3/1/swe.png"
class="textmiddle" alt="Švédsko"
style="border:0 solid;background-color:transparent;color:#000"></a><span
style="color:#000;background-color:#fff;display:inline ! important;float:none"><br>
</span></li>
<li>Česko&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="cesko.jpg"><img
src="http://img.point.sk/images/flags/iso3/1/cze.png"
class="textmiddle" alt="Česko"
style="border:0 solid;background-color:transparent;color:#000"></a></li>
<li>Nórsko&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="norsko.jpg"><img
src="http://img.point.sk/images/flags/iso3/1/nor.png"
class="textmiddle" alt="Nórsko"
style="border:0 solid;background-color:transparent;color:#000"></a><span
style="color:#000;background-color:#fff;display:inline ! important;float:none"><br>
</span></li>
<li>Lotyšsko&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img
src="http://img.point.sk/images/flags/iso3/1/lat.png"
class="textmiddle" alt="Lotyšsko"
style="border:0 none;background-color:transparent;color:#000"></li>
<li>Nemecko&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img
src="http://img.point.sk/images/flags/iso3/1/ger.png"
class="textmiddle" alt="Nemecko"
style="border:0 none;background-color:transparent;color:#000"></li>
<li>Dánsko&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<img src="http://img.point.sk/images/flags/iso3/1/den.png"
class="textmiddle" alt="Dánsko"
style="border:0 none;background-color:transparent;color:#000"></li>
<li>Taliansko&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img
src="http://img.point.sk/images/flags/iso3/1/ita.png"
class="textmiddle" alt="Taliansko"
style="border:0 none;background-color:transparent;color:#000"></li>
</ul>
<br>
<div
style="text-align:right;color:#ccc">
<div style="text-align:center"><small><small><img
alt=""
src="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Spravca/Desktop/Iba%20moj%C3%A9%C3%A9..Wa%C3%A1%C3%A1/INF_WEB/hockeybird_ms2012_iihf_com_3.jpg"></small></small><br>
</div>
<small><small>Vytvorila Katarína Kurejová<br>
</small></small></div>
</td>
</tr>
<tr align="center">
<td><a
style="background-color:#36f;color:#ff3"
href="fotografie.html"><big><big>Album Fotografií</big></big></a><br>
<br>
<a href="fotografie.html"><img
src="http://img.point.sk/images/flags/iso3/1/can.png"
class="textmiddle" alt="Kanada"
style="border:0 solid;background-color:transparent;color:#000"></a><a
href="fotografie.html"><img
src="http://img.point.sk/images/flags/iso3/1/usa.png"
class="textmiddle" alt="USA"
style="border:0 solid;background-color:transparent;color:#000"></a><a
href="fotografie.html"><img
src="http://img.point.sk/images/flags/iso3/1/fin.png"
class="textmiddle" alt="Fínsko"
style="border:0 solid;background-color:transparent;color:#000"></a><a
href="fotografie.html"><img
src="http://img.point.sk/images/flags/iso3/1/svk.png"
class="textmiddle" alt="Slovensko"
style="border:0 solid;background-color:transparent;color:#000"></a><a
href="fotografie.html"><img
style="border:0 solid;background-color:transparent;color:#000"
alt="Rusko" class="textmiddle"
src="http://img.point.sk/images/flags/iso3/1/rus.png"></a><a
href="fotografie.html"><img
src="http://img.point.sk/images/flags/iso3/1/swe.png"
class="textmiddle" alt="Švédsko"
style="border:0 solid;background-color:transparent;color:#000"></a><a
href="fotografie.html"><img
src="http://img.point.sk/images/flags/iso3/1/cze.png"
class="textmiddle" alt="Česko"
style="border:0 solid;background-color:transparent;color:#000"></a><a
href="fotografie.html"><img
src="http://img.point.sk/images/flags/iso3/1/nor.png"
class="textmiddle" alt="Nórsko"
style="border:0 solid;background-color:transparent;color:#000"></a>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br>
</body>
</html>
Princíp stránky je ten istý, až na to, že vlajka fínska jej nelinkuje na wikipédiu, ale ona si vytvorila aj vlastnú stránku o Fínsku.:
<html>
<head>
<meta content="text/html; charset=ISO-8859-2"
http-equiv="content-type">
<title>finsko</title>
</head>
<body
style="color:#000;background-color:#36f"
alink="#ee0000" link="#0000ee" vlink="#551a8b">
<div style="text-align:left;color:white">
<div style="text-align:center"><big><big><big><big>Fínsko</big></big></big></big><br>
</div>
<br>
<p><strong>Všeobecné informácie<img
src="http://www.europskaunia.sk/fileadmin/user_upload/_temp_/finsko.PNG"
style="float:right" alt=""><br>
</strong><br>
<strong>Oficiálny názov krajiny</strong>: Fínska republika<br>
<strong>Hlavné mesto</strong>: Helsinki<br>
<strong>Rozloha</strong>: 338&nbsp;415 km˛<br>
<strong>Počet obyvateľov</strong>: 5 231 372 (v roku 2006)<br>
<strong>Národnostné zloženie</strong>: Fíni - 93,4%, Švédi
- 5,7%, iné - 0,9%<br>
<strong>Náboženstvá</strong>: luteráni - 85,5%, bez
vyznania - 11%, iné - 3,5%<br>
<strong>Štátne zriadenie</strong>: republika<br>
<strong>Hlava štátu</strong>: prezidentka<br>
<strong>Forma vlády</strong>: parlamentná demokracia<br>
<strong>Štátoprávne usporiadanie</strong>: unitárny štát<br>
<strong>Úradný/é jazyk/y</strong>: švédsky, fínsky<br>
<strong>Mena</strong>: euro (predtým fínska marka FIM)<br>
<br>
<strong>Fínsko a&nbsp;Únia</strong><br>
<br>
<strong>Vstup do EÚ</strong>: 1. január 1995<br>
<strong>Počet europoslancov</strong>: 14<br>
<strong>Počet hlasov v&nbsp;Rade</strong> : 7<br>
<br>
<strong>Špecifiká</strong>
</p>
<p class="bodytext">Fínsko vstúpilo do EÚ pomerne neskoro.
Hlavnými témami pri rokovaniach o vstupe bol rybolov a
poľnohospodárstvo. V referende z roku 1994 súhlasilo so vstupom 56,9%
občanov. Fínsko je jedinou severskou krajinou, ktorá prijala spoločnú
menu, Euro, hneď pri jej zavedení.
</p>
Krajina tisícich jazier, ako Fínsko prezývajú, je v súčasnosti známe
najmä vysokou životnou úrovňou a výkonnou ekonomikou v celosvetových
porovnaniach. Fínsko má najväčšie percento vysokoškolsky vzdelaných
ľudí a najväčšie investície do vedy spomedzi krajín EÚ. Bolo prvou
krajinou na svete, ktorá priznala volebné právo ženám.<br>
<div style="text-align:center"><a
style="color:white" href="ms2012.html"><big>Späť</big></a><br>
</div>
</div>
</body>
</html>
Galéria fotografií:
<html>
<head>
<meta content="text/html; charset=ISO-8859-2"
http-equiv="content-type">
<title>fotografie</title>
</head>
<body
style="background-color:#36f;color:#000"
alink="#ee0000" link="#0000ee" vlink="#551a8b">
<div style="text-align:center;background-color:#36f"><big><big><big><span
style="color:white">Fotografie</span><br>
</big></big></big>
<table
style="text-align:left;margin-left:auto;margin-right:auto;background-color:white"
border="1" cellpadding="2" cellspacing="2">
<tbody>
<tr>
<td
style="background-color:#36f"><a
href="slovenskodetail.html"><img
style="border:0 solid" alt=""
src="slovensko.jpg"></a><br>
<div
style="text-align:center;color:white;background-color:#33f"><a
style="color:white" href="slovenskodetail.html">Slovensko</a><br>
</div>
</td>
<td
style="background-color:#36f"><a
href="kanadadetail.html"><img
style="border:0 solid" alt=""
src="kanada.jpg"></a><br>
<div style="text-align:center;color:white"><a
style="color:white" href="kanadadetail.html">Kanada</a><br>
</div>
</td>
<td
style="text-align:center;background-color:#36f"><a
href="ceskodetail.html"><img
style="border:0 solid" alt=""
src="cesko.jpg"></a><br>
<a style="color:white" href="ceskodetail.html">Česko</a><br>
</td>
<td
style="background-color:#36f"><a
href="svedskodetail.html"><img
style="border:0 solid" alt=""
src="svedsko.jpg"></a><br>
<div style="text-align:center"><a
style="color:white" href="svedskodetail.html">Švédsko</a><br>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color:#36f"><a
href="ruskodetail.html"><img
style="border:0 solid" alt=""
src="rusko.jpg"></a><br>
<div style="text-align:center;color:white"><a
style="color:white" href="ruskodetail.html">Rusko</a><br>
</div>
</td>
<td
style="background-color:#36f"><a
href="norskodetail.html"><img
style="border:0 solid" alt=""
src="norsko.jpg"></a><br>
<div style="text-align:center"><a
style="color:white" href="norskodetail.html">Nórsko</a><br>
</div>
</td>
<td
style="background-color:#36f"><a
href="usadetail.html"><img
style="border:0 solid" alt=""
src="usa.jpg"></a><br>
<div style="text-align:center"><a
style="color:white" href="usadetail.html">USA</a><br>
</div>
</td>
<td
style="background-color:#36f"><a
href="finskodetail.html"><img
style="border:0 solid" alt=""
src="finskotim.jpg"></a><br>
<div style="text-align:center"><a
style="color:white" href="finskodetail.html">Fínsko</a><br>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<big><big><big><a style="color:white"
href="ms2012.html"><small>Späť</small></a><br>
</big></big></big></div>
</body>
</html>
<html>
<head>
<meta content="text/html; charset=ISO-8859-2"
http-equiv="content-type">
<title>fotografie</title>
</head>
<body
style="background-color:#36f;color:#000"
alink="#ee0000" link="#0000ee" vlink="#551a8b">
<div style="text-align:center;background-color:#36f"><big><big><big><span
style="color:white">Fotografie</span><br>
</big></big></big>
<table
style="text-align:left;margin-left:auto;margin-right:auto;background-color:white"
border="1" cellpadding="2" cellspacing="2">
<tbody>
<tr>
<td
style="background-color:#36f"><a
href="slovenskodetail.html"><img
style="border:0 solid" alt=""
src="slovensko.jpg"></a><br>
<div
style="text-align:center;color:white;background-color:#33f"><a
style="color:white" href="slovenskodetail.html">Slovensko</a><br>
</div>
</td>
<td
style="background-color:#36f"><a
href="kanadadetail.html"><img
style="border:0 solid" alt=""
src="kanada.jpg"></a><br>
<div style="text-align:center;color:white"><a
style="color:white" href="kanadadetail.html">Kanada</a><br>
</div>
</td>
<td
style="text-align:center;background-color:#36f"><a
href="ceskodetail.html"><img
style="border:0 solid" alt=""
src="cesko.jpg"></a><br>
<a style="color:white" href="ceskodetail.html">Česko</a><br>
</td>
<td
style="background-color:#36f"><a
href="svedskodetail.html"><img
style="border:0 solid" alt=""
src="svedsko.jpg"></a><br>
<div style="text-align:center"><a
style="color:white" href="svedskodetail.html">Švédsko</a><br>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color:#36f"><a
href="ruskodetail.html"><img
style="border:0 solid" alt=""
src="rusko.jpg"></a><br>
<div style="text-align:center;color:white"><a
style="color:white" href="ruskodetail.html">Rusko</a><br>
</div>
</td>
<td
style="background-color:#36f"><a
href="norskodetail.html"><img
style="border:0 solid" alt=""
src="norsko.jpg"></a><br>
<div style="text-align:center"><a
style="color:white" href="norskodetail.html">Nórsko</a><br>
</div>
</td>
<td
style="background-color:#36f"><a
href="usadetail.html"><img
style="border:0 solid" alt=""
src="usa.jpg"></a><br>
<div style="text-align:center"><a
style="color:white" href="usadetail.html">USA</a><br>
</div>
</td>
<td
style="background-color:#36f"><a
href="finskodetail.html"><img
style="border:0 solid" alt=""
src="finskotim.jpg"></a><br>
<div style="text-align:center"><a
style="color:white" href="finskodetail.html">Fínsko</a><br>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<big><big><big><a style="color:white"
href="ms2012.html"><small>Späť</small></a><br>
</big></big></big></div>
</body>
</html>
Tu je to tiež na rovnakom princípe (klik na fotku => zväčšená fotka, pod ňou späť), až na to, že Kitt má na pozadí pod každou fotkou vlajku toho štátu. :) Inak zabudla som spomenúť, že galéria fotografií obsahuje len tímy, ktoré postúpili do štvrťfinále. :)
Vaša Suz.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama